Bra att veta

Ekonomisk & teknisk förvaltare

Sedan juni 2021 är det Egeryds Fastigheter som sköter den tekniska förvaltningen för BRF Slånbäret. Genom det samarbetet har vi även en jour för akuta problem och en part som kan assistera föreningen med allt som har med fastigheten att göra.

Föreningen har även anlitat Egeryds för ekonomisk förvaltning från och med september 2022.

Kontaktuppgifter Egeryds