Information September -21

Området  Vi vill påminna om vikten av att vi hjälps åt att hålla området i trim. Följden om vi inte gör det är att vi istället får köpa in tjänsten – vilket i sin tur påverkar föreningens ekonomi. Teknisk förvaltare  Sedan juni i år är det Egeryds Fastigheter som sköter den tekniska förvaltningen […]

Bygglov

Det finns ett beviljat bygglov för att bygga inglasat uterum till sin bostad. Kontakta styrelsen via mail för att få mer information.