Styrelsen

Styrelsen består av följande:

Mikaela Malgerud, ordförande
David Mustafa, sekreterare
Kent Cederström, ledamot
Bobo Utegård, ledamot

Anna Öhlin, suppleant

Styrelsen har varit aktiv sedan föreningsstämman 2023.
Styrelsen kontaktas via mail: styrelsen@slanbaret.nu.

Styrelsens uppdrag är att på uppdrag från föreningsstämman förvalta föreningen.