Information juli 2020

Här kommer information från styrelsen om senaste månadens aktiviteter och lite vad som händer framöver.

Föreningsstämma
Varje år i september ska det hållas en föreningsstämma där vi summerar året, tar beslut för föreningen och väljer ny styrelse för kommande år. Eftersom att vi inte vet vilka riktlinjer Folkhälsomyndigheten har i september behöver vi vara öppna för själva formen av stämman. I dagsläget siktar vi på en fysisk sammankomst då vi tror vi håller oss under 50 personer och i en stor lokal, t.ex Kök1 på Ericsson. Den lokalen är så pass stor att vi kan hålla avstånd. Det kan även komma att bli aktuellt att kunna delta digitalt, eller att hålla hela stämman digitalt vilket numera är en möjlighet. Vi återkommer med kallelse och mer info under augusti.

Motioner
I en bostadsrättsföreningen är motioner en viktig del av stämman. Motioner är medlemmarnas största chans att kunna påverka föreningens verksamhet. En motion är ett förslag som kan röstas för eller emot på en stämma. Därför kan det vara bra om motionen innehåller en problemformulering och en lösning. Tanken är att ett beslut ska kunna fattas av medlemmar som sedan styrelsen får i uppdrag att genomföra. Styrelsen ser gärna att motioner inkommer så fort som möjligt och för att vi ska ha en möjlighet att behandla dessa har vi satt deadline till 31 juli 2020. Motioner skickas till styrelsen@slanbaret.nu eller lämnas i brevlådan hos Gullrisgatan 120.

Besiktning och garantiåtgärderna
Måndagen 20 juni genomfördes en så kallad särskild besiktning tillsammans med Anebyhusgruppen. Den genomfördes så att vi på allra tydligaste sätt kan påvisa att listerna i hörnen släpper. Anebyhusgruppen har för avsikta att avhjälpa felen i de lägenheter som återstår men tills dess att de visar upp en tydlig och genomförbar plan kommer tidigare påbörjad plan att fortsätta. Det innebär i praktiken ingen förändring för boende. Allt tidigare påbörjat arbete kommer att skötas av Henrik och FKSN. Hör fortsatt av er till arende@slanbaret.nu för ärenden gällande avhjälpande av felen i era lägenheter.

Uppdaterade riktlinjer utomhusmiljö
Under våren infördes nya riktlinjer för utomhusmiljö som sedan kompletterades med en undersökning bland boende. Det är framförallt insynsskydd som har uppdaterats och bifogat hittar du de uppdaterade riktlinjerna som framförallt innehåller höjder för staket och förtydligande.

FF och förvaltningsuppdrag
Vi har under våren genomlyst all verksamhet gällande förvaltning som vi idag har kontrakterat FF att göra. Vi är inte nöjda med den ekonomiska förvaltningen eller fastighetsförvaltningen. Företroendet för FF är bristande från styrelsen, så för att kunna ge vår föreningen bästa möjliga service och framtid ser över deras uppdrag och vilka alternativ vi har. Detta kommer för boende i praktiken innebära att fakturorna för avgifterna kommer att kunna se annorlunda ut vid årsskiftet. Vi jobbar även på lösningar där boende ska kunna komma åt dokument och mer information via digitala verktyg.

Grannsamverkan
I anslutning med med föreningsstämman planerar vi ha ett möte gällande grannsamverkan som vi anmält för vår gata. Där kommer vi gå igenom saker som är bra att veta när man åker bort och hur vi kan använda t.ex kontaktpersonerna.

Bygglov altan
Bygglovsansökan är sedan ett par veckor inskickad och pågående hos kommunen. Vi inväntar mer info eller ett besked från bygglovsenheten. Därför kan vi informera mer detaljer.

Ha en skön sommar!

Med Vänlig Hälsning
Styrelsen Slånbäret