Information September -21

Området 

Vi vill påminna om vikten av att vi hjälps åt att hålla området i trim. Följden om vi inte gör det är att vi istället får köpa in tjänsten – vilket i sin tur påverkar föreningens ekonomi.

Teknisk förvaltare 

Sedan juni i år är det Egeryds Fastigheter som sköter den tekniska förvaltningen för BRF Slånbäret. Genom det samarbetet har vi även en jour för akuta problem och en part som kan assistera föreningen med allt som har med fastigheten att göra. Mer information

Parken 

Det har noterats att de pinnar som sitter för att främja buskarnas tillväxt vandaliseras och ibland till och med försvinner. Det vore toppen om man utbildar och tillrättavisar de som tycker pinnarna borde användas till något annat. Det är återigen vi kollektivt som drabbas om vi behöver anlita någon för att placera ut nya. 

Gatuvett och parkering 

Vi vill påminna om förhållningsregler på gatan 

  • Två parkeringar finns i området, dit besökare hänvisas. Parkering sker på anvisade platser och innanför parkeringsrutornas linjer. Om det inte finns plats på dessa, sker parkering längs gatan utanför bostadsrättsområdet. Vid i- och urlastning ur bil är det befogat att stå på gatan, men alltså inte en längre stund. 
  • Kör i gånghastighet då det är en smal väg med många lekande barn. Påminn mer än gärna era besökare om detta.  

Övrigt  

– Vi påminner om den allmänt vedertagna kutymen att tänka på ljudnivån i området efter klockan 22.00 – barn som vuxna. 

Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen, BRF Slånbäret