Informationsbrev – december 2021 

Hej alla, 

God jul 

Vi i styrelsen vill passa på att önska alla boenden en God jul och ett Gott nytt år! 

Parkering 

Nu i juletider är det många som får besök av släkt och vänner. Vi vill därför passa på att påminna om vikten att parkera på anvisade parkeringsplatser i början av området eller längst in på vår gatan. Var noga med att hänvisa era besökare till dessa platser. Är det fullt på dessa platser så får man parkera längs gatan utanför vårt område.  

Vi vill även trycka på att parkering längs häcken (där byggbaracken stod), vid den yttre parkeringen, inte är tillåtet då det skymmer sikten mot gatan vid utfart.  

Anledningen till att vi tjatar om detta, är såklart för att brandkår och ambulans ska kunna komma in i området, om det skulle behövas utan problem. Att plogbilen ska kunna snöröja vid snöfall, men också för att inte blockera för era grannar.  

Visa omtanke både gällande hastighet och parkering så blir det trevligt för alla. 

Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen, BRF Slånbäret