Informationsbrev från styrelsen BRF Slånbäret – mars 2022 

Hej alla, 

 
Höjning av avgiften 
På senaste styrelsemötet gick vi genom budget för kommande år och konstaterar att en avgiftshöjning är nödvändig. Detta pga stigande inflation som gör att föreningens leverantörer höjer sina avgifter mot föreningen. Från maj månad kommer 200kr läggas på nuvarande avgift och nya avgiften blir då 4984kr/mån. 
Vi kan också flagga för att ett av våra lån ska bindas om i juli månad och med tanke på nuvarande listräntor så har vi budgeterat för en högre ränta än den vi har idag. Därför kommer det med största sannolikhet bli nödvändigt med ytterligare höjning av avgiften i augusti. Exakt hur mycket får vi återkomma till, beroende på vad vår ränta fastställs till.  

Trädgårdsdagar 
Vårens trädgårdsdag kommer bli söndag 22 maj, kl 10.00. Vi samlas vid lekparken för att fördela de uppgifter som behöver utföras. Anmälan om deltagande görs till styrelsen@slanbaret.nu senast 8 maj. Kan man inte närvara på denna dag, anmäler man vad man kommer utföra för uppgift och genomför den innan den 22 maj.  
Det är viktigt att alla hjälps åt på våra trädgårdsdagar, detta för att kunna hålla ned kostnader gällande trädgårdsskötsel.  

Höstens trädgårdsdag kommer bli söndag 21 augusti, kl 10.00. 

Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen, BRF Slånbäret