Informationsbrev från styrelsen BRF Slånbäret – februari 2022

Hej alla, 

Bygglov uterum 

När man vill/ska bygga sitt uterum skall man anmäla detta till styrelsen via mail (styrelsen@slanbaret.nu). Detta för att få del av de ritningar som finns för bygglovet. När man sedan byggt klart uterummet ska detta också anmälas till styrelsens mail, så vi kan anmäla till Kumla kommuns bygglovsenhet, för att få ett slutbesked. Detta är ett krav för att få börja använda sitt uterum och görs inte detta så riskerar föreningen att få betala vite för detta. Har du som bostadsägare inte anmält byggstart och när det är färdigställt till styrelsen så kommer boten tillfalla dig som bostadsägare 

Riktlinjer för utemiljö 

Riktlinjerna för utemiljön har blivit uppdaterade. Justeringar gällande höjder på buskar har tillkommit. Detta bla. för att säkerställa en bra säkerhet mot gatan. Riktlinjerna finns på vår hemsida slanbaret.nu och bifogat detta infobrev.  

Hastighet och parkering  

Hastigheten är många gånger för hög på vår gata! Det är skymd sikt på i stort sett hela gatan och många barn bor i området. Tänk därför på att hålla en låg hastighet när det körs bil på gatan. En bra tumregel kan vara max 10km/h. 

Vi vill återigen passa på att påminna om vikten att parkera på anvisade parkeringsplatser i början av området eller längst in på vår gatan. Var noga med att hänvisa era besökare till dessa platser. Är det fullt på dessa platser så får man parkera längs gatan utanför vårt område. Parkering längs vår gata är inte tillåtet! 

Vi vill även trycka på att parkering längs häcken (där byggbaracken stod), vid den yttre parkeringen, inte är tillåtet då det skymmer sikten mot gatan vid utfart.  

Anledningen till att vi tjatar om detta, är såklart för att brandkår och ambulans ska kunna komma in i området, om det skulle behövas utan problem. Att plogbilen ska kunna snöröja vid snöfall, men också för att inte blockera för era grannar.  

Visa omtanke både gällande hastighet och parkering så blir det trevligt för alla! 

Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen, BRF Slånbäret